Bài viết về chủ đề "mức tiền lương tăng thêm"

MỨC TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức tiền lương tăng thêm
Tính tiền lương tăng thêm 8% đối với viên chức đang tập sự

Tính tiền lương tăng thêm 8% đối với viên chức đang tập sự

Nội dung tư vấn: Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị tôi có trường hợp viên chức đang trong thời gian tập sự hưởng 85% lương HS:1.86, phụ cấp trách nhiệm 0.2; vậy khi tính tiền lương tăng thêm cho đối tượng này thì hệ số lương tính hưởng là bao nhiêu? ( phần phụ cấp có tính không, nếu có thì tính 100% hay 85%) .Tôi rất băn khoăn trong trường hợp này mong được luật sư trả lời rõ?

Chi tiết >>