Bài viết về chủ đề "mức thuế môn bài"

MỨC THUẾ MÔN BÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức thuế môn bài
Quy định tổng quan về thuế Môn bài

Quy định tổng quan về thuế Môn bài

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài

Chi tiết >>

Thủ tục Khai thuế môn bài theo năm

Thủ tục Khai thuế môn bài theo năm

Thủ tục khai thuế môn bài - Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch...

Chi tiết >>