Bài viết về chủ đề "mức phí đo đạc địa chính"

MỨC PHÍ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức phí đo đạc địa chính
Tư vấn về mức phí đo đạc địa chính?

Tư vấn về mức phí đo đạc địa chính?

Hiện tại, gia đình tôi cùng hơn 20 hộ gia đình nữa đang sinh sống và làm việc trên khu vực đất ven sông từ trước những năm 1980 tới nay. Từ đó tới nay đã hình thành được nhiều tài sản gắn liền trên đất như nhà cửa, quầy hàng....

Chi tiết >>