Tư vấn trường hợp lập hoá đơn trước khi gửi thông báo phát hành hoá đơn
|

Tư vấn trường hợp lập hoá đơn trước khi gửi thông báo phát hành hoá đơn

Công ty em vừa qua có in 5 cuốn hóa đơn nhưng kế toán chỉ làm thủ tục phát hành hóa đơn cuốn 1 và 2 nhưng khi hết cuốn 1 thì lại lấy cuốn hóa đơn số 5 ra viết, viết 12 tờ thì mới phát hiện ra bị nhầm. Em đã thu hồi về nhưng còn duy nhất một tờ là tìm không được để thu hồi, vậy giờ phải làm sao và bị xử phạt thế nào ạ? Hoá đơn viết sai từ tháng 5 nhưng giờ tháng 12 em chưa giải trình giờ em phải làm sao?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí