Bài viết về chủ đề "mức phạt giao thông"

MỨC PHẠT GIAO THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức phạt giao thông
Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Tổng hợp mức phạt về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và giao thông đường sắt theo NĐ 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe xúc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Chi tiết >>