Bài viết về chủ đề "mức lương tăng thêm"

MỨC LƯƠNG TĂNG THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức lương tăng thêm
Hỏi về trường hợp không được hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Hỏi về trường hợp không được hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Luật Minh Gia tư vấn miễn phí về trường hợp người đã được hưởng mức lương tăng thêm là 0.5 so với mức lương cơ sở có thuộc đối tượng hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP nữa hay không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>