Bài viết về chủ đề "mức lương tăng"

MỨC LƯƠNG TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức lương tăng
Nhân viên kỹ thuật có được tăng lương theo nghị định 17/2015 không?

Nhân viên kỹ thuật có được tăng lương theo nghị định 17/2015 không?

Xin chào luật sư ! Cho tôi hỏi: tôi có phải đối tượng hưởng 8% lương theo nghị định 17/2015 của chính phủ không?

Chi tiết >>