Nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm lương hưu không?
|

Nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm lương hưu không?

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu tối đa như sau: Chào luật sư, Năm nay tôi 51 tuổi. Tham gia BHXH 30 năm 9 tháng. Có chứng nhận Hội đồng GĐYK về khả năng lao động 61%. Xin cho tôi hỏi: 1. Tôi nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm tỷ lệ lương hưu không? 2. Có quy định nào cho trường hợp của tôi được hưởng 75% lương hưu không? Kính đề nghị Quý Luật sư giái đáp ý kiến của tôi. Chân thành cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí