Bài viết về chủ đề "mức lương hưu được hưởng"

MỨC LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức lương hưu được hưởng
Nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động có được hưởng chế độ của đối tượng tinh giảm biên chế không?

Nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động có được hưởng chế độ của đối tượng tinh giảm biên chế không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là nữ, sinh ngày 04/7/1964 , hiện nay đang là Chủ tịch UBMTTQVN Phường . Đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7 / 1993. Tôi dự kiến xin nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2017.Tuy nhiên , tôi không thuộc diện được tinh giản biên chế của cơ quan, không nằm trong đối tượng của điều 6 của nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chi tiết >>

NLĐ phải làm gì khi có 2 sổ BHXH?

NLĐ phải làm gì khi có 2 sổ BHXH?

NLĐ phải làm gì khi có 2 sổ BHXH?; Công ty không ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm, NLĐ phải làm gì? Đóng bảo hiểm ở công ty mới khi chưa lấy sổ ở công ty cũ;...

Chi tiết >>

Điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Thưa Luật sư ! Xin Luật sư cho tôi hỏi Tôi năm nay 44 tuổi, đã công tác và tham gia đóng BHXH từ năm 1995. Hiện công ty tôi gặp khó khăn và giải quyết cho CBCNV nghỉ, theo Luật sư tôi có nên rút BHXH 1 lần hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đợi đến tuổi hưu làm chế độ luôn.

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Luật sư tư vấn về chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Tôi tham gia công tác từ tháng 01/1980, nay tôi nghỉ hưu trước tuổi là 02 năm 01 tháng (theo nghị định 26 của Chính phủ). Hiện mức lương tôi đang hưởng là 5.08; phụ cấp chức vụ 0,6, phụ cấp khu vực 0,1, phụ cấp công vụ 25% và phụ cấp công tác Đảng là 30%. Vậy xin luật sư cho tôi biết theo tinh thần NĐ 26, mức trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi của tôi sẽ được bao nhiêu.

Chi tiết >>