Bài viết về chủ đề "mức lương đóng bảo hiểm xã hội"

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức lương đóng bảo hiểm xã hội
Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động do đơn vị tự quyết định

Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động do đơn vị tự quyết định

Hệ số lương chức danh là 6.0. Định suất 1,100,000. Vậy làm sao để biết được mức lương đóng bảo hiểm là bao nhiêu ? Vì sao trong cty những người có hệ số lương chức danh từ 3.5; 3,2; 2.9 lại có mức lương đóng bảo hiểm là 3,317,000. Còn tôi và bạn tôi ( hệ số lương chức danh là 5.4) lại có mức lương đóng BH là 3,887,000. Xin hướng dẫn dùm. Xin cảm ơn!

Chi tiết >>