Tư vấn về mức lãi suất đối với hợp đồng vay tài sản
|

Tư vấn về mức lãi suất đối với hợp đồng vay tài sản

Hiện nay em có vay trả góp của 1 người, số tiền vay là 25 triệu, em góp 2 tháng rồi mỗi ngày 200.000đ được 2 tháng. Nhưng đến nay số tiền em còn thiếu vẫn gần 25triệu. Em có hỏi thì được trả lời là em vay 25triệu, mỗi tháng tiền lời là 5triệu. Nên mỗi tháng số tiền góp chỉ đủ trả tiền lời. Khi hỏi mượn em không có thỏa thuận trả trong thời gian bao nhiêu. Em xin hỏi lãi suất như vậy là quá cao đúng không ạ và em nên làm gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí