Tư vấn về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
|

Tư vấn về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tôi hiện đang công tác tại trường mẫu giáo công lập từ 2005 đến nay, tôi hợp đồng lao động từ năm 2005-2009 có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Đến năm 2010 tôi được xét vào biên chế, thời gian tập sự là 6 tháng rồi được vào biên chế chính thức

Chi tiết
Tư vấn miễn phí