Chế độ tinh giản biên chế, nghỉ hưu do tinh giản biên chế 2022
|

Chế độ tinh giản biên chế, nghỉ hưu do tinh giản biên chế 2022

Viên chức khi đến tuổi nghỉ hưu có thể lựa chọn nghỉ hưu theo trường hợp tinh giản biên chế hoặc nghỉ hưu theo trường hợp thông thường. Vậy điều kiện để nghỉ hưu khi tinh giản biên chế là gì? Nếu nghỉ hưu theo trường hợp thông thường thì tính lương hưu như thế nào? Quý khách có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội
|

Mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội

Một cá nhân tham gia quan hệ lao động đến một độ tuổi nhất định sẽ cảm thấy sức khỏe không còn phù hợp để tiếp tục thực hiện công việc, khi đó việc nghỉ ngơi sau một thời gian dài cống hiến cho công việc là vấn đề tất yếu. Trước khi chấm dứt quan hệ lao động, việc xem xét đến chế độ của bản thân đặc biệt là chế độ hưu trí là vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động. Dưới đây là một tình huống về chế độ hưu trí và mức hưởng lương hưu BHXH, quý khách có thể tham khảo để có thêm kiến thức về vấn đề này.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169