Thời gian nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH và tiền lương thế nào?
|

Thời gian nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH và tiền lương thế nào?

Luật sư tư vấn chế độ ốm đau của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp người lao động nghỉ ốm đau thì ngày nghỉ đó có được hưởng lương không? chế độ BHXH khi nghỉ ốm thế nào? Để tìm hiểu về vấn đề, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí