Bài viết về chủ đề "mức đóng bhxh 2016"

MỨC ĐÓNG BHXH 2016 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mức đóng bhxh 2016
Giám đốc Công ty có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Giám đốc Công ty có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Tôi thành lập công ty TNHH. Tôi có sử dụng 10 nhân viên, tôi trực tiếp làm giám đốc, 10 nhân viên của tôi đều tham gia BHXH. Tôi không tham gia BHXH có được không?

Chi tiết >>