Tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
|

Tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Kính gửi Quý Luật Sư,tôi xin được hỏi về việc đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động cho lao động tự do. Hiện tại tôi 25 tuổi, đang làm việc cho công ty, hết năm nay sẽ chuyển sang làm tự do ( Không làm cho công ty nào cả ). Tôi muốn hỏi một vài điều :

Chi tiết
Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?
|

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Tư vấn về trường hợp chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm để hưởng lương hưu và muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì phương thức đóng bảo hiểm xã được quy định như thế nào? Nội dung như sau:

Chi tiết
Tư vấn về bảo hiểm xã hội tự nguyện
|

Tư vấn về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tôi tên Thảo, năm nay 35 tuổi. Tôi làm viên chức trong ngành giáo dục, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 10 năm. Nay Tôi xin thôi việc và muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục thế nào, và đóng theo hình thức nào, địa điểm đóng ở đâu. Trong thời gian tôi tham gia bảo hiểm XH tự nguyện mà tôi đi lao động tại nước ngoài thì có đóng tiếp được không?

Chi tiết
Tư vấn về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
|

Tư vấn về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chồng tôi năm nay 30 tuổi , trước đây anh là bộ đội chuyên nghiệp, đã phục vụ được 9 năm trong quân đội. Nay anh xin ra quân về kinh doanh, chồng tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau có hưu. Tôi đang phân vân về hình thức tham gia, mức tham gia và chồng tôi cần phải làm gì để chuyển được sang BHXH tự nguyện.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí