Mang thai hộ là gì? Luật mang thai hộ quy định thế nào?
|

Mang thai hộ là gì? Luật mang thai hộ quy định thế nào?

Mang thai hộ được hướng dẫn, quy định chi tiết để đảm bảo quyền làm cha, mẹ. Hiện nay trên thực tế, do hoàn cảnh cá nhân rất nhiều cặp vợ chồng có nhu cầu thực hiện thủ tục mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, để thực hiện được thủ tục liên quan đến mang thai hộ thì cả phía người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ phải đáp ứng được các quy định cụ thể của pháp luật.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí