Bài viết về chủ đề "mục đích nhân đạo"

MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mục đích nhân đạo
Quy định mới về việc được mang thai hộ

Quy định mới về việc được mang thai hộ

Trong luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về việc cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

Chi tiết >>