Bài viết về chủ đề "mục đích nhân đạo"

MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mục đích nhân đạo
Quy định mới về việc được mang thai hộ

Quy định mới về việc được mang thai hộ

Trong luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về việc cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau: Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản,

Chi tiết >>