Vấn đề quyền chuyển nhượng sử dụng đất khi đất đang bị kê biên để thi hành án
|

Vấn đề quyền chuyển nhượng sử dụng đất khi đất đang bị kê biên để thi hành án

Luật sư tư vấn về việc chuyển quyền sử dụng đất nhưng đất đang bị kê biên để thi hành án.Nội dung tư vấn như sau: Chào luật sư. Chúng tôi có một vài câu hỏi rất mong luật sư giải đáp. Bố tôi có mua 1 mảnh đất. Mảnh đất đó có 4 giấy quyền sử dụng đất (QSDD), gia đình tôi đã làm chuyển nhượng xong 3 quyển QSDD còn quyển thứ 4 do làm chuyển đổi sang đất chuyên dùng nợ thuế chưa nộp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí