Bài viết về chủ đề "mua bán quyền sử dụng đất"

MUA BÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mua bán quyền sử dụng đất
Tư vấn về trường hợp mua bán đất ruộng bằng giấy tờ viết tay năm 2003.

Tư vấn về trường hợp mua bán đất ruộng bằng giấy tờ viết tay năm 2003.

Bài viết tư vấn về tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ruộng bằng giấy viết tay. Nội dung tư vấn:

Chi tiết >>

Mua bán, chuyển nhượng đất đai khi chưa phân chia di sản thừa kế?

Mua bán, chuyển nhượng đất đai khi chưa phân chia di sản thừa kế?

Luật sư tư vấn về trường hợp bố mất nhưng chưa làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, người con có giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>