Bài viết về chủ đề "mua bán nợ"

MUA BÁN NỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mua bán nợ
Thông tư 09/2015/TT-NHNN về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NN nước ngoài

Thông tư 09/2015/TT-NHNN về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NN nước ngoài

Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 07 năm 2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chi tiết >>