Tư vấn về việc sang tên quyền sử dụng đất khi bên bán đã chết
|

Tư vấn về việc sang tên quyền sử dụng đất khi bên bán đã chết

Năm 1992 ba mẹ tôi có mua 1 lô đất 5.000 m2 của ông A ( mảnh đất này được khai phá từ đất rừng thành đất rẫy từ năm 1965), thủ tục mua bán làm bằng giấy bán tay(có người làm chứng ký tên) không có chứng nhận của địa phương. Đến năm 1994 lô đất trên được cấp GCNQSDĐ do ông A đứng tên.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí