Bài viết về chủ đề "môi giới tiền tệ"

MÔI GIỚI TIỀN TỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về môi giới tiền tệ
Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chi tiết >>