Bài viết về chủ đề "môi giới thương mại"

MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về môi giới thương mại
Mẫu hợp đồng môi giới

Mẫu hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, thời gian, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>