Bài viết về chủ đề "mở văn phòng đại diện nước ngoài"

MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mở văn phòng đại diện nước ngoài
Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>