Chuyển đóng bảo hiểm bắt buộc sang tự nguyện quyền lợi?
|

Chuyển đóng bảo hiểm bắt buộc sang tự nguyện quyền lợi?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm do nhà nước quy định theo đó người lao động được tự lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Khi tham gia bảo hiểm xã hội người tham gia cũng được quyền hưởng một số chế độ nhất định khi đủ điều kiện. Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn trường hợp chuyển đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm tự nguyện và các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí