Bài viết về chủ đề "mở chi nhánh "

MỞ CHI NHÁNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mở chi nhánh

 • Quy định về đầu tư ra nước ngoài

  Quy định về đầu tư ra nước ngoài.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư

  Chi tiết