Bài viết về chủ đề "miễn tiền thuê đất"

MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn tiền thuê đất
Tư vấn về việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất dự án

Tư vấn về việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất dự án

Kính gửi Luật minh gia Tôi xin có ý muốn được công ty tư vấn giúp như sau: - Công ty Bắc Ninh có nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của 1 dự án của công ty Hà Nội và đã được ủy ban tỉnh thu hồi lại đất của cty Hà Nội và quyết định giao cho cty Bắc Ninh thuê, sử dụng theo đúng mục đích

Chi tiết >>

Miễn tiền thuê đất với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo NĐ 46/2014?

Miễn tiền thuê đất với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo NĐ 46/2014?

Câu hỏi tư vấn: Công ty em có thuê lô đất tại KCN để xây nhà xưởng sản xuất kinh doanh, thời gian thuê đất là 50 năm. Công ty em đã thanh toán hết 50 năm tiền thuê đất đã bao gồm cơ sở hạ tầng (chưa bao gồm tiền thuê đất thô: là tiền thuê đất hàng năm áp dụng đối với lô đất theo quy định của UBND tỉnh ).

Chi tiết >>