Bài viết về chủ đề "miễn thị thực cho người nước ngoài"

MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn thị thực cho người nước ngoài
Mẫu Đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Mẫu Đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Mẫu Đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>