Bài viết về chủ đề "miễn giảm tiền thuê đất"

MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn giảm tiền thuê đất

Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất mới

Người sử dụng đất được miễn, giảm tiền thuê đất khi nào? Trình tự, thủ tục để được hưởng miễn, giảm theo quy định pháp luật hiện hành?

Chi tiết >>

Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể ...

Chi tiết >>

Quy định mới về trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất?

Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 19/12/2011. Trong giấy chứng nhận ghi rõ: Dự án thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo nghị định 108/2006/NĐ-CP ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169