Bài viết về chủ đề "miễn giảm tiền thuê đất"

MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn giảm tiền thuê đất
Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất mới

Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất mới

Người sử dụng đất được miễn, giảm tiền thuê đất khi nào? Trình tự, thủ tục để được hưởng miễn, giảm theo quy định pháp luật hiện hành?

Chi tiết >>

Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

Chi tiết >>

Quy định mới về trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất?

Quy định mới về trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất?

Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 19/12/2011. Trong giấy chứng nhận ghi rõ: Dự án thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Chi tiết >>