Đối tượng được NSNN đóng BHYT khi đi làm thì có được miễn đóng BHYT không?
|

Đối tượng được NSNN đóng BHYT khi đi làm thì có được miễn đóng BHYT không?

Bảo hiểm y tế hay bảo hiểm sức khỏe là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị dù không có đủ tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho cơ quan y tế. Vậy trường hợp đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế thì khi đi làm có được miễn đóng bảo hiểm y tế không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí