Bài viết về chủ đề "miễn chế độ tập sự"

MIỄN CHẾ ĐỘ TẬP SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn chế độ tập sự
Đã công tác trong ngành trên 12 tháng thì có được miễn tập sự khi trúng tuyển viên chức?

Đã công tác trong ngành trên 12 tháng thì có được miễn tập sự khi trúng tuyển viên chức?

Luật sư tư vấn trường hợp đã giảng dạy theo hợp đồng lao động trong thời gian 5 năm và có đóng bảo hiểm xã hội thì khi trúng tuyển có được miễn chế độ tập sự hay không? Nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Tư vấn trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

Tư vấn trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

Vợ tôi ký hợp đồng lao động với sở tài chính Lạng Sơn theo Nghị định 44/2003/NĐ-CP từ tháng 8/2011 đến ngày 10/12/2014 vợ tôi nghỉ chế độ thai sản, trong thời gian nghỉ vợ tôi thi công chức cấp xã và đỗ vào vị trí văn phòng thống kê của xã và đi làm từ ngày 01/4/2015. Sở nội vụ Lạng Sơn trình UBND tỉnh Lạng Sơn trường hợp vợ tôi không được miễn chế độ tập sự và xếp lương tương ứng.

Chi tiết >>