Bài viết về chủ đề "mẹ việt nam anh hùng"

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẹ việt nam anh hùng
Điều kiện và thủ tục phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng?

Điều kiện và thủ tục phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng?

Luật sư cho hỏi quy định về phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt nam anh hùng như sau: Bà nội vợ tôi năm nay 93 tuổi. Bà có chồng (đời trước) và con (với đời đời chồng sau) là liệt sỹ. Khi chồng trước hy sinh Bà đã phụng dưỡng cha mẹ chồng đến khi những người này chết bà mới đi lấy chồng khác, tuy tái giá bà vẫn nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành và gả chồng cho con, người con duy nhất với đời chồng sau là liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Cam phu chia.

Chi tiết >>

Con tranh giành nhau việc giữ bằng Bà mẹ Việt nam anh hùng của mẹ

Con tranh giành nhau việc giữ bằng Bà mẹ Việt nam anh hùng của mẹ

Luật sư tư vấn về trường hợp Con tranh giành nhau việc giữ bằng Bà mẹ Việt nam anh hùng của mẹ như sau:

Chi tiết >>

Hỏi tư vấn về thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Hỏi tư vấn về thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Việc thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng có được pháp luật quy định hay không? Ai là người có quyền được thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Chi tiết >>