Bài viết về chủ đề "mê tín dị đoan"

MÊ TÍN DỊ ĐOAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mê tín dị đoan
Quy định của pháp luật về tội hành nghề mê tín, dị đoan

Quy định của pháp luật về tội hành nghề mê tín, dị đoan

Tư vấn về quy định của pháp luật về tội hành nghề mê tín, dị đoan. Với trường hợp xem bói sai có hưởng lợi thì có cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội hành nghề mê tín dị đoan

Quy định về Tội hành nghề mê tín dị đoan

Tội hành nghề mê tín dị đoan được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội hành nghề mê tín dị đoan quy định thế nào?

Tội hành nghề mê tín dị đoan quy định thế nào?

Tội hành nghề mê tín, dị đoan được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi hành nghề mê tín, dị đoan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>