Bài viết về chủ đề "mẫu quyết định tăng lương "

MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu quyết định tăng lương

 • Tư vấn về đối tượng hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

  Tư vấn về đối tượng hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP .

  • 21/02/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thưa Luật sư! Tôi đã đọc Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ. Tại điều 1 có viết: Nghị định này quy đinh tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, người lao động (kể cả tập sự, thử việc). Nhưng tại điều 2: Đối tượng áp dụng thì có nêu đầy đủ các đối tượng được hưởng. Nhưng cơ quan tôi có đối tượng là "hợp đồng lao động có xác định thời hạn" tức là hợp đồng từng năm từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.

  Chi tiết