Bài viết về chủ đề "mẫu quyết định tăng lương"

MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu quyết định tăng lương
Tư vấn về đối tượng hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Tư vấn về đối tượng hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Thưa Luật sư! Tôi đã đọc Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ. Tại điều 1 có viết: Nghị định này quy đinh tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, người lao động (kể cả tập sự, thử việc).

Chi tiết >>