Bài viết về chủ đề "mẫu quy chế"

MẪU QUY CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu quy chế
Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2013 /TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản - nội dung bao gồm thông tin về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý tài chính và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quy chế tài chính công ty

Mẫu quy chế tài chính công ty

Nội dung mẫu quy chế tài chính bao gồm các vấn đề về vốn, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, lương, tài sản công ty và các vấn đề tài chính khác của công ty, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>