Bài viết về chủ đề "mẫu quy chế "

MẪU QUY CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu quy chế

 • Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài

  Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài.

  • 23/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2013 /TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

  Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản là quy chế chung trong đó bao gồm thông tin về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý tài chính và các nội dung khác liên quan.

  Chi tiết
 • Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

  Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu quy chế tài chính công ty

  Mẫu quy chế tài chính công ty.

  • 16/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang thể hiện được vai trò tích cực của mình trong việc hỗ trợ và phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, pháp luật luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tự quản lý, thực hiện tất cả các vấn đề về hợp tác, đầu tư, khai thác và đặc biệt là quản lý tài chính.

  Chi tiết