Bài viết về chủ đề "mẫu phiếu thu "

MẪU PHIẾU THU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu phiếu thu

 • Mẫu phiếu thu

  Mẫu phiếu thu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu thu ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu phiếu chi

  Mẫu phiếu chi.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu chi ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn