Bài viết về chủ đề "mẫu phiếu nhập kho"

MẪU PHIẾU NHẬP KHO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu phiếu nhập kho
Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu nhập kho

Mẫu Phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>