Bài viết về chủ đề "mẫu hồ sơ khai thác nước ngầm "

MẪU HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu hồ sơ khai thác nước ngầm

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

  Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nội dung cụ thể như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 • Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

  Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn