Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
|

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Điều lệ công ty là do công ty ban hành, là bản cam kết của các thành viên công ty về việc thành lập công ty, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Khi ban hành điều lệ nội dung điều lệ phải căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật. Trong trường hợp, bạn cần tìm hiểu về điều lệ bạn có thể tham khảo theo mẫu chúng tôi cập nhật sau đây.

Chi tiết
Mẫu Điều lệ công ty cổ phần
|

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần - Nội dung gồm thông tin về công ty, cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, cơ cấu quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí