Bài viết về chủ đề "mẫu điều lệ"

MẪU ĐIỀU LỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu điều lệ
Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần - Nội dung gồm thông tin về công ty, cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, cơ cấu quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Dự thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên này có tính tham khảo. Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Dự thảo điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên này có tính tham khảo, Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chi tiết >>