Bài viết về chủ đề "mẫu biên bản"

MẪU BIÊN BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu biên bản
Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Nội dung biên bản bàn giao tài sản bao gồm các vấn đề về bên bàn giao, bên nhận bàn giao, tài sản, thời gian bàn giao và các nội dung khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc bao gồm các nội dung về các bên giao, nhận tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc, mục đích và các nội dung khác như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty, với nội dung, điều kiện và thỏa thuận giữa các cổ đông như sau:

Chi tiết >>