Bài viết về chủ đề "mẫu bản khai"

MẪU BẢN KHAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu bản khai
Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

Chi tiết >>