Bài viết về chủ đề "mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Tư vấn về việc sổ đỏ bị người khác lấy mất và đem cầm cố

  Tư vấn về việc sổ đỏ bị người khác lấy mất và đem cầm cố.

  • 23/09/2020
  • Mai Hồng

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng trong các thủ tục hành chính về đất đai. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết
 • Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

  Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất.

  • 19/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất, trong đó ghi nhận quyền của người sử dụng đối với phần diện tích đất mà mình sử dụng là căn cứ để phân biệt quyền sử dụng đất của những người sử dụng khác nhau.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn