Bài viết về chủ đề "mất đăng ký khai sinh "

MẤT ĐĂNG KÝ KHAI SINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mất đăng ký khai sinh

 • Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

  Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh.

  • 15/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh bao gồm thông tin của người khai sinh, người được đề nghị cấp lại bản chính, họ tên cha, họ tên mẹ, lý do xin cấp lại và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết