Bài viết về chủ đề "mạng viễn thông"

MẠNG VIỄN THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mạng viễn thông
Luật sư tư vấn về trường hợp phát hành game không xin giấy phép

Luật sư tư vấn về trường hợp phát hành game không xin giấy phép

Bài viết tư vấn về trường hợp phát hành game không có giấy phép phát hành. Nội dung tư vấn:

Chi tiết >>

Tư vấn về cấp giấy phép phát hành game

Tư vấn về cấp giấy phép phát hành game

Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép phát hành game và việc kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản

Tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản

Đây là hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện một trong những hành vi được quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số của người khác

Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số của người khác

Đây là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác chiếm quyền điều khiển.

Chi tiết >>

Tội đưa-sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính - mạng viễn thông Internet

Tội đưa-sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính - mạng viễn thông Internet

Đây là hành vi đưa lên những thông tin trái với quy định của pháp luật; mua bán, trao đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc các hành vi khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết >>

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số là thực hiện một trong các hành vi tại Điều 225 Bộ luật hình sự gây hậu quả nghiêm trọng và không thuộc trường hợp tại Điều 224 và Điều 226a của Bộ luật này.

Chi tiết >>