Chế độ tử tuất cho thân nhân của người lao động có đóng BHXH
|

Chế độ tử tuất cho thân nhân của người lao động có đóng BHXH

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội được nhiều người quan tâm. Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định như thế nào về điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng chế độ tử tuất? Thân nhân cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gì để có thể hưởng chế độ tử tuất?

Chi tiết
Chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật
|

Chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật

Tử tuất là chế độ bảo hiểm được chi trả cho thân nhân người đang tham gia bảo hiểm,, bảo lưu hoặc đang hưởng lương hưu mất, vậy chế độ tử tuất bao gồm những chế độ gì và được chi trả cho những đối tượng nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí