Bài viết về chủ đề "mã truy cập"

MÃ TRUY CẬP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mã truy cập
Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số của người khác

Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số của người khác

Đây là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác chiếm quyền điều khiển.

Chi tiết >>