Bài viết về chủ đề "mã số hàng hóa "

MÃ SỐ HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mã số hàng hóa

 • Quy định về mã số mã vạch

  Quy định về mã số mã vạch.

  • 08/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8) Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn