Bài viết về chủ đề "mã ngạch 06035"

MÃ NGẠCH 06035 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mã ngạch 06035
Tư vấn về chế độ hưởng lương theo mã nghạch của viên chức

Tư vấn về chế độ hưởng lương theo mã nghạch của viên chức

E học chuyên ngành tài chính ngân hàng. Năm 2011 e được sở giáo dục tuyển dụng với vị trí là thủ quỹ cơ quan, mã ngạch 06035 hệ số lương 1.50. Sau đó năm 2014 e được điều động công tác sang huyện khác với vị trí làm kế toán trường. Mà chế độ em vẫn hưởng theo ngạch 06035 hệ số lương bậc 3 là 1.86. Vậy e xin hỏi rằng cơ quan cấp trên xếp chế độ cho em như vậy có đúng không ạ?

Chi tiết >>