Ly hôn nhưng không biết nơi cư trú của chồng
|

Ly hôn nhưng không biết nơi cư trú của chồng

Luật sư tư vấn về vấn đề đơn phương ly hôn nhưng không biết nơi cư trú của chồng như sau: Chúng tôi đã sống ly thân 5 năm nay với lý do chồng tôi ngiện ma túy . cách đây 10tháng tôi có làm đơn ly hôn gửi đến tòa án. Giấy tờ đầy đủ, hộ khẩu tôi có nhưng hiện giờ chồng tôi không có ở nơi cư trú.vì không muốn ly hôn với tôi nên chồng tôi không cho tôi biết chỗ ở hiện nay.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí