Bài viết về chủ đề "lưu trữ viên"

LƯU TRỮ VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lưu trữ viên
Lưu trữ viên trung cấp là viên chức loại nào

Lưu trữ viên trung cấp là viên chức loại nào

Đã từng là nhân viên văn phòng và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 tháng. Nay có quyết định tuyển dụng của Chi cục Thuế bổ nhiệm vào vị trí lưu trữ viên trung cấp.

Chi tiết >>